Voedselveiligheid

Voeding produceren is een serieuze aangelegenheid! Risico’s dienen vermeden te worden. Het is dan ook van belang dat de regels die er zijn worden nageleefd. Dit zijn zowel de regels die vanuit de overheden worden opgelegd maar ook de regels die intern gelden.

Door het volgen van strenge richtlijnen wordt dagelijks met de grootste zorg gewerkt volgens de modernste richtlijnen. Dit resulteert in een goedgekeurd H.A.C.C.P. procesbeheerssysteem. Tevens beschikken wij over de BRC certificering.

Zelf vinden wij het van belang dat de regels goed worden nageleefd. Wij geven dan ook regelmatig voorlichting en training aan ons personeel om iedereen scherp en alert te houden.

Kortom nemen wij de voedselveiligheid zeer serieus.